159A3138-74b52epuzf4yvy6vs7x1z2re1lavrdqk6gyrad1xiyo.jpg

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт үргэлжилж байна

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар ISO 45001-2018, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чанарын менежементийн тогтолцоог нутагшуулах ажлын хүрээнд бүтцийн нэгжүүдийн албан…