Дархлаажуулалтад албан хаагчдыг хамруулалаа.

Аврах ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг “Асралтмэд” эмнэлэгийн эмч нартай хамтран нийт алба хаагчдад урьдчилсан сэргийлэх үзлэг хийж, коронавируст халдварын эсрэг вакцины нэгдүгээр тунд дархлаажуулах үйл ажиллагаанд бүрэн хамруулан ажиллаа.

scroll to top