Тохижилт үйлчилгээний ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.

10.jpg

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Аврах ангийн бие бүрэлдэхүүн анги байгууллагын гадна орчин, талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах тохижилт үйлчилгээний ажлыг 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлүүлэн 90 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.

Хийж гүйцэтгэсэн ажлаас дурдвал:

  1. Жагсаалын талбайн урд хашаа, орох хаалганы хэсэг, хашааны доод талын хэсэг, зүүн талын ханыг тус тус цэнхэр, цагаан өнгөөр будаж өнгө үзэмжийг сайжруулсан.
  2. Талбайн замын хашлагыг улбар шар, цагаан өнгөөр, шалган нэвтрүүлэх байрны орох хэсгийн сүүдрэвчний дотор хэсгийн цагаан өнгөөр тус тус будсан.
  3. Ангийн хаягийг байгууллагын баруун тал буюу орох хэсэгт шинээр байрлуулан ажиллаж байна.
scroll to top