Завьт эргүүлээр үүрэг гүйцэтгэж эхлэлээ

7.jpeg

Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны 06 сарын 10-ны өдрийн А/457 дугаар “Үер усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамжаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Хэрлэн, Тэрэлж, Туул гол, голын тогтоол усанд иргэд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хөдөлгөөнт болон завьт эргүүлийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top