ЭМЧ АЛБА ХААГЧИД ЭМНЭЛГИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН ЯВУУЛЖ БАЙНА.

3-1.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн ” Сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай” А/59 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд тус ангийн эмч, сэтгэлзүйч нар бүтцийн нэгжүүдийн алба хаагчдад эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтыг 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Аливаа гамшгийн үед болон  иргэд, олон нийтэд аюул учирсан тохиолдолд яаралтай эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү сургалтын хүрээнд алба хаагчид дараах мэдлэгийг эзэмших юм.

-Амилуулах суурь тусламж, автомат тохируулгатай фибрилляторын тусламжтай тусламж үзүүлэх,

            -Нүд, чих хамар, амьсгалын зам, улаан хоолойд гадны биет орох үед үзүүлэх анхны тусламж, зөөлөн эд холбоосны эдийн суналт, арьс урагдах үед үзүүлэх анхны тусламж;

            -Аврах амьсгал хийх аргууд: Амьтанд хазуулах, зөгий шавьж, могойд хатгуулах, нохойнд хазуулах үеийн эмнэлгийн анхны тусламж;

            -Яаралтай анхны тусламжийн тухай, зарчмууд, Шарх, цус алдалтын тухай ойлголт, цус алдалтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж, цусны даралт хэмжих арга зүй;

            -Боолт түүний хэлбэрүүд, Зөөлөн боолт, цавуугаар нааж тогтоох боолт, Гоюу, алцуур боолт, цуулбар боолт, ретелист бинт боолт маштафаровийн хэмнэлттэй боолт, бинт боолт гөлтөгнөн боолт хийх аргачлал;

            -Биеийн халуун хэмжих арга зүй, амьсгал судасны лугшилт тоолох арга зүй, живэх үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж;

            -Амин үзүүлэлтийг хэмжих арга зүй, Дарагдсан хам шинжийн үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж;

            -Үе мөчдийн тасралт, ясны хугаралтын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж;

            -Ясны гэмтэл, гэмтлийн мултралын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж;

            -Гэмтэгсдийг зөөж тээвэрлэх зарчим, анхны тусламж үзүүлэх үеийн халдвар хамгаалалын дэглэм, нэрвэгдэгсдийг гарын доорх материал ашиглан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх зарчим зэрэг болно.

              Сургалт  2021 оны 08 дугаар сарын  23-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ.

scroll to top