ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

IMG_5686.jpg

Сургуулийн жилийн сүүлийн хагас хоёрдугаар үе эхлэж байгаатай холбогдуулан 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр  Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Dh. /доктор/ дэд хурандаа М. Алтанзулыг урьж  “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг ангийн алба хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан.

scroll to top