Бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгав

66666.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын шийдвэрээр 2021.10.04-ний өдрийн 05:00 цагт анх удаа бүтцийн нэгжүүдийг хамруулан нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар “Яаралтай цуглар” ‘Шар’ дохиогоор ажиллуулж, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгасан.

scroll to top