АЛБА ХААГЧИД МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

2.jpg

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны “Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 48 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2020 оны “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 96 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III”, “Монгол хэлний тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус ангаис нийт -8 алба хаагч үндэсний бичгийн мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдаж байна.

9861E5BA-6DE5-42B3-8D83-13F89A89B16E.jpg

scroll to top