Шинэ оны эхний өдрийг сургалт, шалгалтаар эхлүүллээ.

BC548E4D-8E14-4768-ADE1-7EC9FB18666D.jpg

Тус ангийн алба хаагчид Хөдөлмөр хамгаалал амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн дэслэгч Т.Түвшинбаатар, Аврагч ахлах ахлагч, С.Хүдэрчулуун нар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай ойлголт”, “Нийслэлийн онцгой байдлын радио холбоог зохион байгуулах” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд сургалтыг зохион байгуулж, шүүлэг авсан. Мөн ангийн захирагч хурандаа М. Мөнхбат үүрэг чиглэл өгч ажиллаа.

scroll to top