Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэдээллийн самбарыг байршууллаа

0.jpeg

Тус ангийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлөөс Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 16 -ны өдрийн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” 2/308 дугаар аяны хүрээнд ХАБЭА-н мэдээллийн самбар, тавиулангийн хаалганы хоёр талын хананд толь зэргийг байршуулан ажиллаа.

scroll to top