007.jpg

Сургалт зохион байгууллаа.

ОХУ-ын Иргэний хамгаалалтын академийн 4 дүгээр дамжааны сонсогч, дэд ахлагч Ц.Отгонбаяр тус ангид дипломын өмнөх дадлагын хугацаанд томилгоот ээлжийн бүрэлдэхүүнд…